0.67 με ΦΠΑ

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΩΝ
 • Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ

0.87 με ΦΠΑ

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΗΜΕΡΩΝ
 • Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ

0.87 με ΦΠΑ

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΗΜΕΡΩΝ
 • Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ

0.99 με ΦΠΑ

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΗΜΕΡΩΝ
 • Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ

1.45 με ΦΠΑ

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ
 • Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ

1.68 με ΦΠΑ

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΗΜΕΡΩΝ
 • Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ

2.55 με ΦΠΑ

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7-8 ΗΜΕΡΩΝ
 • Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ