1.281.50 με ΦΠΑ

Νο.1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,5 x 25 cm Νο.2 ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,8 x 1,8 x 30 cm Νο.3 ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,8 x 1,8 x 30 cm Νο.4 ΔΙΑΣΤΑΣΗ  4,7 x 1,8 x 25 cm  

4.204.85 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,84 ΕΥΡΩ  ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  1,7 x 1,7 x 30 cm ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,97 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  1,7 x 1,7 x 34 cm  

5.255.75 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,05 ΕΥΡΩ  ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,5 x 2,5 x 25 cm ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1.15 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,5 x 2,5 x 34 cm  

4.70 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,94 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3,8 x 1,8 x 30 cm

4.70 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,94 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α   ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4.7 x 1.8 x 25 cm