4.805.25 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,05  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2,7 x 35 cm ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,96  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2,7 x 25 cm

4.805.15 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,03 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α   ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2,5 x 2,5 x 34  cm ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,96 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α   ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2,5 x 2,5 x 25  cm

5.506.00 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,10 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,7 x 25 cm ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1.20 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,7 x 34 cm

3.754.35 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,25 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α   ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,5 x  20  cm ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,45 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α   ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,5 x  25  cm