4.20 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0.84 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,4 x 34 cm

3.303.75 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,10 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,5 x  20  cm ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,25 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,5 x  25  cm

2.853.30 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,95 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,5 x  20  cm ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,10 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  3,5 x  25  cm