4.20 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0.84 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α   ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2.7 x 25 cm

4.60 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0.92 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2.7 x 34 cm

4.50 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0.90 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2.5 x 2.5 x 34 cm

4.20 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0.84 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α  ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2,5 x 2,5 x 25 cm