8.00 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,60  ΕΥΡΩ  ΜΕ Φ.Π.Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ  1,7 x 1,7 x 30 cm ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,085gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

10.90 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,18  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,5 x 2,5 x 34 cm ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,160gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

10.00 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,00  ΕΥΡΩ  ΜΕ Φ.Π.Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,5 x 2,5 x 25 cm ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,120gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

10.50 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,10  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4.7 x 1.8 x 25 cm ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,180gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

10.50 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,10  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3,8 x 1,8 x 30 cm ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,180gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

9.90 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,98   ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,2 x 34 cm ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,130gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

9.30 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,86   ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2,2 x 30 cm ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,110gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

9.75 με ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,95  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3,8 x 1,8 x 22 cm ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,120gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ