ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΣΚ-102250Λ

40.00 με ΦΠΑ

Λαμπάδα Γάμου ημιμασίφ 12x150 cm  

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΣΚ-202500Λ

45.00 με ΦΠΑ

Λαμπάδα Γάμου ημιμασίφ 13x150cm  

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κόύφιο ημιμασίφ ΣΚ-603000Λ

50.00 με ΦΠΑ

Λαμπάδα Γάμου ημιμασίφ 15x150cm    

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΣΚ-404000Λ

80.00 με ΦΠΑ

Λαμπάδα Γάμου ημιμασίφ 20x150cm  

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΤΚ-103500Λ

62.00 με ΦΠΑ

Λαμπάδα Γάμου ημιμασίφ 13x13x140cm    

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΤΚ-204000Λ

70.00 με ΦΠΑ

Λαμπάδα Γάμου ημιμασίφ 15x15x140cm      

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΤΚ-306000Λ

100.00 με ΦΠΑ

Λαμπάδα Γάμου ημιμασίφ 20x20x140cm    

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΣΚ-111000Λ

19.00 με ΦΠΑ

Κερί Γάμου ημιμασίφ 12 x 40cm    

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΣΚ-211200Λ

22.00 με ΦΠΑ

Κερί Γάμου ημιμασίφ 13 x 40cm    

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΣΚ-611250Λ

24.00 με ΦΠΑ

Κερί Γάμου ημιμασίφ 15 x 40cm    

ΚΕΡΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Κερί κούφιο ημιμασίφ ΣΚ-412000Λ

35.00 με ΦΠΑ

Κερί Γάμου ημιμασίφ 20 x 40cm